Narozena 11.8.2000

Ceský šampion,Vítez trídy,CAC,Res.CACIB

Zk.:ZV1,VZ

Chovná-5

výberová bonitace-5

spondylosa 0

Otec:Faustus v.Thinginia
VDH a Interchamp,Vitez roku,BOB
SchH3,AD,BH
Körung
Spond.0,DKK 0,Srdce-0

Matka:Carnegie Pešmar
Faustus v.Thinginia
Faustus v.Thinginia Faustus v.Thinginia
Anthea v.Thinginia
Fausto v.Santana Teck del colle dell'infinito
Teck del colle dell'infinito
Xanthos v.Bereler Ries
Xanthos.v.Bereler Ries
Xanthos v.Bereler Ries