Nácvik na zkoušku chovnosti...
Splnili jsme !!
Tímto bychom chtìli podìkovat všem,kdo nám pomáhali...
Fotografie 4.díl...
klik..