''H'' Vrh Lavinia di Casa Lucrezia x Ypsilon della Cadormare
Infos...KLIK
Harvey Pešmar
2 x CAJC DKK 0/1 (HD B1) ;SA 0
ZVV 1
Chovný-5
Výbìrová maj. Ch.s. SIX-ER
 
Havanna Pešmar
Mezinárodní, Ceský, Rakouský šampion
Jugenbester, Národní vítez, Bundessiegerin, multi BOB, CACIB, Klubsieger Anw.
BGH, ÖPO1, FH1, ZTP
HD A1
maj. v. Purgstall
Harwick Pešmar
K.v. Žirovnice V 3
K.v.Køenice V1, VT
MVP Praha V2 Res.CACK
SA 0
Maj. manželé Hronovi