20.7.2009 odešel do psího nebe nejùspìšnìjší pes, který se doposud u nás narodil.
Ezroušek skvìle reprezentoval naší chovnou stanici na výstavách i závodech,
vrcholem jeho kariéry byla úèast na mistrovství svìta ATIBOX v roce 2004
Chtìli by chom tímto podìkovat majitelce Mgr. Petøe Procházkové za veškerou energii a lásku, kterou Ezrouškovi dala.
Petro, moc dìkujem
a drž se...
Ezra Pešmar
11.8.2000 - 20.7.2009
Šampion CR, res. CACIB
ZV2, IPO3, VZ
úcastník Atiboxu
chovnost 5, výberová bonitace 6
DKK 1/0, SA 1
17.7.2007
Lavinia di Casa Lucrezia úspìšnì splnila zkoušku chovnosti.
Fotografie z nácviku obran jsou k nahlédnutí v sekci ''fotografie''
21.10.2006
Enjoy Pešmar
Justitzuv memoriál
kategorie IPO3 - 2.místo
GRATULUJEME!
foto:www.boxer-giordi.com
18.10.2006 oslavila naše ''Myška'' Carnegie Pešmar krásné 12. narozeniny..
22.10.2005
Další vpis do novinek je smutná zpráva.
Po krátké,težké nemoci odešel do psího nebe náš staroušek ''Bodíèek'' Boddie Pešmar
Moc nám chybí...

16.7.2005
Escobar Pešmar -složena zkouška ZPO1
Ezra Pešmar -složena zkouška ZPO1
posudek-Herr Fiechter

12 a pùl roku starý,velký,èervenozlatý pes,který se pøedstavuje v bezchybném stavu.
Štíhlá lebecní partie,stredne široká,odpovídající cenichová partie s rovným nosním hrbetem,lehce prošedivélá maska,cerné,jasné oci.
Kvadratická telesná stavba s ješte velmi dobrou pevností,správné úhlení konèetin.
Skvelý celkový stav.
19.6.2005
Boddie Pešmar-KSA Salzburg-tøída veteránù
12 1/2 let
28.5.2005
Escobar Pešmar -složena zkouška IPO2
Ezra Pešmar -složena zkouška IPO 3
GRATULUJEME!!
Kopie posudku-zde
CH.S.Pešmar se stala novým domovem pro"Lily" Lavinia di Casa Lucrezia
Otec:
multichamp.Giotto
(David del Colle dell'infinito x Saturnia del Roxius)
HD-0,Sp.0,Srdce-0
BH,AD,SchH1,ZTP
matka:
Dafne di Casa Lucrezia
(Icaro x Ophelia di Casa Lucrezia)
HD-1,Sp.0,53,Srdce-0
výborná
tak at se ti u nás líbí..!
18.10.2004 oslavila naše "Myška" Carnegie Pešmar 10té narozeniny..
1.12.2004 oslavil Boddie Pešmar 12té narozeniny..